Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 28  > >>

Vážení rodiče,

zde jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení do Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře pro školní rok 2019/20.

Na začátku února nás oslovil kutnohorský hudebník z Českého akordeonového tria Michal Karban, jestli bychom se s dětmi mohli přidat k natáčení videoklipu. Rádi jsme tuto nabídku přijali a na konci února jsme s dětmi navštívili galerii Gask, kde na nás již čekali členové Českého akordeonového tria – Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban. S námi přišli do Gasku senioři z klubu seniorů z Kutné Hory a samozřejmě také kameraman. Smyslem natáčení videoklipu s názvem „Simply Happy“ není jen prezentovat trio, ale stejně důležitým cílem je ukázat, že hudba spojuje, dělá radost a boří překážky mezi generacemi. Děti i senioři si natáčení náramně užili, cítili jsme radost ze společně prožitých chvil. Naše děti jsou velmi bezprostřední a brzy si získali pozornost všech zúčastněných.

Na oplátku k nám členové akordeonového tria přišli do školky, aby pro děti uspořádali koncert. Děti se dozvěděly něco o hudebních nástrojích, tleskaly, zpívaly a tančily.

Moc všem děkujeme za krásný hudební zážitek i za inspiraci. Stále přemýšlíme o budoucnosti školky i o tom, na čem bychom se mohli podílet. Pro nás i pro děti je inspirace setkat se společně – vyprávět si, hrát si, číst pohádky.

 

Naše školka vychází z pedagogiky France Ketta. V březnu přijal pozvání garant pedagogiky F. Ketta Tomáš Cyril Havel. V rámci projektu „Lepší školka“ se uskutečnila přednáška s praktickou ukázkou a následnou diskuzí. Už od začátku jsme si mohli zakusit základní poslání této pedagogiky – tvoříme vztahy pomalu a ohleduplně. Rodiče společně i s dětmi společně prožívali příběh o šnekovi (šnečici) Amálce, pozorovali jsme šnečí ulity, porovnávali je, vytořili si svého šnečka. V druhé polovině setkání jsme se dozvěděli o základních principech této pedagogiky, o Franci Kettovi a o tom, jak tato pedagogika vznikla.

Moc děkujeme vše za příjemný a tvořivý podvečer.

Ve čtvrtek 11. dubna v 16.30 se konala poslední přednáška z cyklu besed pro rodiče z projektu Lepší školka, nyní o rozvoji jazykových schopností dle Elkonina. Jde o metodu, která usnadňuje dětem nácvik čtení.

 

PLÁN   AKCÍ

KVĚTEN  2019

1. 5.           Státní svátek

2. 5.          Plavání 2

6. 5.          Knihovna - Včely

 

7. 5.          Dopravní hřiště - DDM

9. 5.          Plavání 3

13. 5.         Zahrada – návštěva Hůrky – projektový den

14. 5.         Gask - předškoláci

16. 5.         Plavání 4

21. 5.         Gask – malé děti

                 Předškoláci – koncert v ZUŠ

22. 5.        Výlet po mlýnech – projekt Život chleba –

                 společně s Hůrkou a ZŠ Křesetice

23. 5.        Plavání 5

29. 5.        Modlitba za školku v kostele Sv.Jakuba

                  20.30

30. 5.        Plavání 6

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/20

 Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31.8. 2019

15

4 roky - dovršení věku do 31.8. 2019

14

3 roky - dovršení věku do 31.8. 2019

 

13

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2019

 12

Individuální situace dítěte

Opakovaná přihláška do MŠ

4

CMŠ  navštěvuje sourozenec dítěte

6

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny zapojené do života kutnohorských farností[1]

8

Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví

5

Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství

2


*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. CMŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

 O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře

            b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

V Kutné Hoře dne 1. 4. 2019[1] Žadatel doloží potvrzení od duchovního správce.

Rozvoj předčtenářské gramotnosti u předškolních dětí - seminář pro rodiče ve čtvrtek 11. dubna

od 16. 30 ve školce.