Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 27  > >>

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Místo pro podávání žádostí: Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře. (dále jen „CMŠ).

                                                           Adresa: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

 

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:       do 30. dubna 2019

Doba pro podání žádostí:                            7.00 – 16.30 hod.

Na základě přijaté přihlášky budete telefonicky osloveni a bude Vám nabídnut přesný časový termín přijímacího pohovoru, který bude ve čtvrtek 2. května 2019.

 

 

Zveme Vás na již pátou besedu v tomto školním roce.

Téma: Základní seznámení s pedagogikou France Ketta

Kdy: ve čtrtek 21. 3. v 16.30

Kde: v prostorách Církevní MŠ sv. Jakuba

V rámci projektu "Lepší školka" zajišťujeme odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí.

V tomto školním roce již proběhli 3 setkání.

"Matematika v Montessori pedagogice"

"Pět jazyků lásky"

"První pomoc u dětí"

1. 2.           Pololetní prázdniny

4. 2.           Knihovna – program pro malé děti „Knížka“
6. 2.           Návštěva ZŠ Kamenná stezka – třída Začít spolu

11. 2.          Knihovna – předškoláci „Jak se rodí knížka“
13. 2.         Výchovný koncert

14. 2.         Srdíčkový den

18. 2.         První pomoc – preventivní program ČK
19. 2.         Gask – předškoláci

25. 2.         Natáčení videoklipu v Gasku

27. 2.         Beseda pro rodiče od 16.30

28. 2.         Masopustní karneval