Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 28  > >>

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

 

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31.8. 2018

15

4 roky - dovršení věku do 31.8. 2018

9

3 roky - dovršení věku do 31.8. 2018

 

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2018

8

7

Individuální situace dítěte

Dítě bude docházet celodenně

4

CMŠ  navštěvuje sourozenec dítěte

2

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny[1]

6

Dítě je z rodiny se zájmem o křesťanství

4

 

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

 O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 

V pátek 20. dubna od 15.30 hodin se uskuteční brigáda na zahradě CMŠ. Práce, které nás čekají, jsou především úprava záhonů, čištění pískoviště, úprava keřů a porostu. Kdo můžete, přijďte alespoň na chvíli s námi probudit zahradu k životu. Opět bude připraveno občerstvení v podobě špekáčků s chlebem. Pitný režim taktéž zajištěn.

 

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře, po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Místo pro podávání žádostí:            Církevní mateřská škola  sv. Jakuba

                                                           adresa: Václavské náměstí 275

 

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:       do 2. května 2018

Doba pro podání žádostí:                            7.00 – 16.00 hod.

 

 

 

 

PLÁN   AKCÍ

DUBEN  2018

 

4. 4.        katecheze

11. 4.       Knihovna ve školce 

12. 4.      Vycházka – Čížkovský lom

17. 4.      Gask – předškoláci

19. 4.      Plavání 1

20. 4.      Brigáda na zahradě školky

23. 4.      Divadlo- „Televizní věž uvádí“

24. 4.      Vycházka na Sukov

26. 4.      Plavání 2

27. 4.      Den domácích mazlíčků

V úterý 3. dubna Vás zveme již na čtvrté setkání  rámci besed pro rodiče spolufinancovaným z dotačního programu "Šablony".

Besedou nás povedou paní učitelky - elementaristky ze ZŠ Žižkov a z malotřídní ZŠ Křesetice.

Budou si s námi povídat o změně, která děti čeká při přechodu na základní školu, o školní připravenosti předškoláka. Představí nám některé rozdíly mezi základními školami. S sebou přinesou na ukázku některé pomůcky a učební materiály.

Beseda se uskuteční 3. dubna v 17.30 hodin. Jste srdečně zváni.