Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 29  > >>

 

Pátá beseda pro rodiče v tomto školním roce bude s vedoucí PPP v Kutné Hoře PhDr. Martinou Skalníkovou.

Budeme se věnovat tématu školní zralost a školní připravenost.

KDY: ÚTERÝ 18. května v 16.30

KDE: VE ŠKOLCE

Témata, kterými se budeme zabývat:

  • Co to je školní zralost
  • Co je školní připravenost
  • Co je důležité umět a znát před nástupem do školy
  • Jak s dětmi mluvit o škole
  • Vaše dotazy, prostor pro sdílení zkušeností

 

Jste srdečně zváni!

 

Hlídání dětí bude zajištěno.

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/22

 

Do Církevní mateřské školy sv. Jakuba byly pro školní rok 2021/22 přijaty děti s těmito registračními čísly:

 

21.04                           21.17              

21.06                           21.19

21.07                           21.20

21.09                           21.25

21.10                           21.26

21.12                           21.31

21.13

 

Tímto zveřejněným seznamem je dítě s uvedeným registračním číslem přijato, v mateřské škole bude k vyzvednutí připraveno Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si budete moci vyzvednout v mateřské škole nebo bude zasláno rodičům nepřijatých dětí do vlastních rukou dopisem s modrým pruhem s dodejkou.

 

Děkujeme za Váš zájem o naši mateřskou školu, vzhledem k počtu 13 volných míst nemohlo být vyhověno 24  žádostem.

Čtvrtá beseda pro rodiče v tomto školním roce bude s lektorkou Petrou Krupkovou o pedagogice Marie Montessori.

Montessori pomáhá zvládnout dětem praktický život, zkoumat, jak věci fungují, psát příběhy, počítat do nekonečna a rozumět řádu věcí kolem sebe.

Kdy: ve středu 28. dubna 2021 v 18 hodin

Milé děti,
protože je nyní taková zvláštní doba, kdy se nemůžeme potkávat my s vámi a vy se svými
kamarády ve školce nebo na hřišti, pojďme spolu něco udělat. Přestože se vzájemně nevidíme,
můžeme na sebe myslet a těšit se, že se zase brzy všichni setkáme. Na znamení naděje, že všechno
bude opět dobré, si vytvořte duhu. Tu pak vylepte do okna tak, aby byla vidět z ulice. Až se pak
půjdete s rodiči projít, uvidíte, kde všude bydlí vaši kamarádi, nejen z vaší školky. My už duhu ve
školce máme, tak se k nám připojte, ať je vidět, že na sebe myslíme.

KRITÉRIA

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/21

 Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte

5 let - dovršení věku do 31. 8. 2021

15

4 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

14

3 roky - dovršení věku do 31. 8. 2021

 

13

3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2021

 

12

Individuální situace dítěte

Opakovaná přihláška do MŠ

4

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

6

*Zájem o křesťanskou výchovu

Dítě je z praktikující křesťanské rodiny zapojené do života kutnohorského vikariátu[1]

10

Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví

6

Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství

3

 

*Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 1 písm. i) zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon sleduje toto opatření legitimní cíl spočívající v zajištění souladu hodnotové výchovy, které se dítěti dostává v mateřské škole a v rodině. MŠ je oprávněna tento druh osobních údajů zpracovávat na základě ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

a) dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře

            b) dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.[1] Žadatel doloží potvrzení od duchovního správce.