Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 21  > >>

V pátek 21. dubna od 15.30 hodin se uskuteční brigáda na zahradě CMŠ. Práce, které nás čekají, jsou především úprava záhonů, čištění pískoviště, úprava keřů a porostu. Kdo můžete, přijďte alespoň na chvíli s námi probudit zahradu k životu. Opět bude připraveno občerstvení v podobě špekáčků s chlebem. Pitný režim taktéž zajištěn.

Novelou školského zákona vznikla rodičům nová povinnost, a to přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Plnit povinnost předškolního vzdělávání je tedy povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 4 souvislé hodiny denně. Ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou. V naší CMŠ je doba povinného předškolního vzdělávání stanovena od 8.30 do 12.30 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Zveme Vás na besedu s odbornými pracovníky Pedagogicko – psychologické poradny s tématem:

„Školní zralost“

Beseda se koná ve středu 22. března od 16 hodin.

 

Téma: připravenost dětí do školy, školní zralost, otázky týkající se výchovy

Čas bude i na Vaše dotazy.

Zváni jsou všichni rodiče, ne jen rodiče předškolních dětí.

ve středu 22. března nás navštíví pracovnice z Pedagogicko - psychologické poradny v Kutné Hoře. Beseda bude zaměřena na školní zralost a připravenost do školy. Bude čas také na dotazy rodičů.

Těšíme se na setkání.

Chvíle modliteb (nejen) za školku se bude konat ve středu 15. března ve školce od 20.30 hodin.