Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 23  > >>

Děkujeme všem, kteří přispěli na organizaci slavnostního koncertu Městské hudby Františka Kmocha Kolín a Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl. Zejména děkujeme všem účinkujícím hudebníkům, zpěvákům a sólistům. Velký dík patří panu dirigentovi Miloslavu Bulínovi. Moc děkujeme také Mgr. Jitce Křičkové za organizaci koncertu. 

Koncert byl charitativní akcí na podporu naší školky. Výtěžek koncertu byl 18 200,- Kč.

Díky patří i všem, kteří i přes chladné počasí přišli do chrámu sv. Barbory se zaposlouchat do skladeb Gorga F. Handela, Jiřího Pavlici a dalších skladatelů.

 

PLÁN AKCÍ ČERVEN  

1. 6.           Plavání 

2. 6.           Den dětí na zahrádce

5. 6.           Konzultace pro rodiče

7. 6.           Celodenní výlet na Bykáň

8. 6.           Plavání

13. 6.         Fotografování

                 Třídní schůzky od 16.30

15. 6.         Plavání

21. 6.         Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

22. 6.         Plavání (poslední dvouhodinový kurz)

                 Zahradní slavnost od 16 hodin

27. 6.         Výlet do Prahy – předškoláci

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při brigádě na zahradě školky.

Dnes nám začal první den našeho týdenního putování. Každý den se budeme snažit pomoci pohádkovým postavám, jak se vrátit zpět do pohádky.

Jaro ve školce

S měsícem březnem nám ve školce začalo jaro. Společně jsme zahnali zimu a přivítali jaro. Na popeleční středu jsme si povídali o popelci a na zahradu školky za námi přišel pan farář. Ukázali jsme si kočičky, pálili jsme staré větvičky a nakonec pan farář udělal dětem znamení kříže.

Ve školce mnoho času věnujeme vztahům mezi dětmi, mezi dětmi a námi dospělými a i vztahům mezi pracovníky MŠ navzájem. Zvláště v postním období se zaměřujeme na to, abychom si všímali toho, když pro nás někdo něco  udělá, rozvíjíme u nich cit všímat si toho druhého, vědět, že nejsem tady sám, jsme tu společně. Rozvíjíme v dětech radost z toho, že někoho obdaruji.  U malých dětí stačí, že chce někdo s ním jít za ruku, že si může hrát s „velkými „ dětmi.  Větší děti již dokáží ocenit pomoc a

Zde je několik postřehů dětí o naší školce, proč jsem tady rád:

„Nejradši jsem, že jsem tady našla kamarády“

„Nejradši mám ve školce lego“

„Mě se nejvíc líbí, když někdo slaví narozeniny“

„Mě se líbí, když si hraju se Sárinkou a Amálkou“

„Nejvíc se mi líbí ve školce výlety. Hlavně ten na Rovina. V létě si tam můžeme udělat PIKNIK“

„Nejraději ve šklce mám modelovací písek“

„Ve školce se mi nejvíc líbí lego a to, jak jsme jednou bloudili“

„Ve školce se mi nejvíc líbí kříž a s panem farářem v kroužku“

„Já mám nejradši Káju, Elinku, Amálku, Bětušku a Péťu a Davídka a … a…a…prostě všechny. A nejvíc se mi líbilo, jak jsme bloudili lesem a taky naše zahrádka a náš dnešní výlet“

„Ve školce se mi nejvíc líbí zážitky. Třeba jít na Kaňk a nebo jít plavat“

„Mě se nejvíc líbí plavání a výlet k nám“

„Nejvíc se mi ve školce líbí, že jsem si tu našla kamarády a kamarádky“

I pro nás pedagogy je velkou radostí to, že můžeme být s nimi, pozorovat, jak nám děti rostou před očima a to nejen velikostí oblečení, ale hlavně ve vztazích – k sobě, ke kamarádům, k rodičům, k přírodě a Bohu.