Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 19  > >>

PLÁN   AKCÍ

LEDEN  2017

 Akce v lednu

5. 1.        Výstava na Hrádku

6.1.         Návštěva Domova Barbora

9. 1.        Knihovna – kutnohorské pověsti

               Od 16 hodin konzultace

10. 1.       Gask – malé děti

19. 1.       Zimní sportovní den

24. 1.      Gask – předškoláci

25. 1.      Třídní schůzka -plánování

31. 1.       Návštěva Dačického domu – malé děti

2.2.         Návštěva Dačického domu – předškoláci

3.2.         Pololetní prázdniny 

PLÁN   AKCÍ

PROSINEC   2016

 

1. 12.          Procházka k chrámu sv. Barbory

5. 12.         Katecheze – sv. Mikuláš

5. 12.         Setkání s Mikulášem – kostel sv. Jakuba 17h

8. 12.         Divadlo Kůzle - ! od 8.30 v divadle

14. 12.       Betlémování

15. 12.       Předvánoční dětská mše – kostel sv. Jakuba 16.30

21. 12.       Zdobení stromečku pro        zvířátka

22. 12.       Vánoční dopoledne pro děti

 

23. 12. – 2. 1.  Vánoční prázdniny

                        Přejeme požehnané svátky 

http://kutnohorsky.denik.cz/…/obrazem-deti-v-cirkevni-skolc…

Děkujeme paní Kratochvílové, mamince Klárinky, za nafocení dnešní akce a paní Grenárové, mamince Zuzanky, za prodej věnců v kostele. 
Také děkujeme vám všem, kteří jste se zapojili do vyrábění a přinesli veliké množství materiálu. Moc jsme si to užili 

Naše školka je nyní nově i na facebookových stránkách. 

Budeme tam přidávat průběžně fotky, aktuality a informace. Proto je neváhejte navštívit.

odkaz: https://www.facebook.com/cmsjakub/

Církevní mateřská škola

V podzimním období nás provázel projekt „podzimní zvonění. Chtěli jsme se s dětmi zapojit do výtvarné soutěže, která byla součástí projektu „Zvon pro Jakuba“.

V rámci projektu jsme nechtěli pouze vytvořit zvon do soutěže, ale chtěli jsme dětem zvony zprostředkovat všemi smysly. Poslouchali jsme, jaké tóny zvony vydávají, z jakých materiálů mohou být vytvořeny, samy jsme si z různých materiálů zvony vyrobili. Tak jako lidské tělo má svoje části, i zvony mají dvě části: tělo a srdce. I pro nás dospělé bylo zajímavé poznávat, kde má zvon hlavu, korunu, čepec, rameno, krk, lem, ústa, věnec a srdce. Měli jsme též příležitost si prohlédnout zvony i v Jezuitské koleji, které vyrobili zvonařští mistři ve středověku. Poznali jsme, že jak my máme své jméno, stejně tak i zvony. Seznámili jsme se se zvonem Barbora, Ludvíkem a Michalem. Pro mnohé děti to chtělo trochu odvahy vydat se po strmých schodech ve zvonici, ale potom jsme byli odměnění překrásným výhledem na Kutnou Horu.

Nejen, že my jsme se vydali za zvony, jeden zvon přišel za námi do školky. Pan farář přinesl zvon, každý z nás si na něj mohl zazvonit a vyslovit přání. Když si pro děti přicházeli rodiče, děti s nadšením ukazovali náš dočasný zvonivý přírůstek ve školce.

V říjnu jsme si povídali o ovoci a zelenině. S dětmi jsme ve školce upekli štrůdl, ochutnali různé druhy ovoce a nakonec jsme vyrazili na vinice u chrámu sv. Barbory, abychom si pochutnali na výborném vínu. Za cíl našeho čtvrtečního výletu jsme zvolili Sklenářův dolík. Mohli jsme se seznámit s panem Sklenářem i s jeho zahradou plnou ovocných stromů.

Na den 1. listopadu připadá slavnost Všech svatých a den poté Vzpomínka na všechny zemřelé. I tyto dva dny máme zařazeny ve školním vzdělávacím programu a s ohledem na věk dětí se i k těmto tématům dostaneme. S panem farářem jsme navštívili 2. listopadu hřbitov. Zapálili jsme svíčky u hrobů kněžích a děti z kamínků na nich vytvořily kříž.

Svátek svatého Martina jsme si připomněli poslechem příběhu z knihy Za zavřenou branou. Nezapomněli jsme ani na svatomartinské rohlíčky, které jsme si ve školce upekli. Večer jsme se setkali s lampióny a přivolali svatého Martina.

Pro děti jsme měli připravený jeden dárek. Ze sbírky na církevní školství jsme pořídili novou houpačku na zahradu školky. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili a podpořili naši mateřskou školku.