Aktuality

19. 03. 2019

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:

Místo pro podávání žádostí: Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře. (dále jen „CMŠ).

                                                           Adresa: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

 

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:       do 30. dubna 2019

Doba pro podání žádostí:                            7.00 – 16.30 hod.

Na základě přijaté přihlášky budete telefonicky osloveni a bude Vám nabídnut přesný časový termín přijímacího pohovoru, který bude ve čtvrtek 2. května 2019.