Aktuality

7. 06. 2019

Týden v přírodě


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

V jarních měsících si s dětmi užíváme sluníčka a máme čas trávit spoustu chvil v přírodě.

Každý rok poslední týden v květnu máme s dětmi „Týden v přírodě“. Pro letošní rok jsme vybrali téma „Řemesla“, abychom navázali na celoroční projekt Život chleba. Děkujeme též za pomoc studentů ze Střední školy sociální, kteří nám pomohli vše organizačně zvládnout.

První den jsme vyrazili vlakem do Malešova, kde je nově otevřené muzeum. Při prohlídce muzea se děti dozvěděli něco o historii, mohli si zavolat červeným telefonem panu prezidentovi USA, zatočit si filmovou klikou a podívat se na historii Malešova a Kutné Hory. Je zde i pamětní deska místního rodáka Karla Jonáše, česko-amerického politika, novináře a lingvisty. Dětem se asi nejvíce líbila kostra velryby a také dětské knihy, jejichž autory byli také rodáci z Malešova.

Úterý bylo ve znamení truhlářského řemesla. Ačkoli počasí nebylo slunečné, i přesto jsme se vydali do Bylan do truhlárny. V truhlárně jsme si prohlédli moderní stroje, se kterými pracují truhláři dnes, ale také hoblíky, pilky, palice, které už něco pamatují. Děti si mohly vyzkoušet zatlouci hřebík a zašroubovat vrut. Zpáteční cesta již byla deštivá, ale děti ji zvládly výborně.

Ve středu jsme šli do Hrádku poznat řemeslo hornické. Začali jsme hornickým pozdravem Zdař Bůh. Děti se dozvěděli o hornickém řemesle a mohly si ho též vyzkoušet. Oblékly se do hornických kuten, prolézaly těsným tunelem a při tom sbíraly rudu a nakonec musely rudu vytáhnout na povrch.

Program jsme zakončili vyražením kutnohorského groše.

Ve čtvrtek jsme se seznámili s řemeslem rybářským. Šli jsme se podívat na rybníky, kde na nás čekali rybáři, aby nám pověděli něco o rybaření. Děti splnily několik rybářských úkolů a šly se posilnit obědem k naší Haničce. Odpočinuly si při pohádce O rybáři a rybce a čekala je cesta zpět.

Poslední den nás čekal výlet do skanzenu v Kouřimi. Děti si prošly s průvodkyní celý skanzen a dozvěděly se něco o tom, jak se žilo dětem před sto lety.

Velice děkujeme panu Truncovi, který za námi jezdil a vozil nám oběd.