Aktuality

20. 09. 2019

Ohlédnutí za projektem "ŽIvot chleba"


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili  společně se školami Hůrkou a Křesetice do projektu Život chleba. Celý školní rok jsme se dozvídali jak složitá je cesta od zrnka obilí ke krajíci chleba. Během září jsme osili svá políčka pšenicí a žitem, v únoru jsme pak zaseli i ječmen.

Po celý rok jsme pak sledovali jak nám obilí roste a dozrává. Během července jsme obilí sklidili do snopečků a čeká nás zpracování zrna. Rok chleba se nám uzavře společnou dožínkovu oslavou.  I během roku jsme prožili několik společnýc setkání. Při návštěvě  v MŠ Hůrka jsme sledovali zdramatizovaný příběh život zrnka v hlíně a při návštěvě MŠ Hůrka na zahradě CMŠ Jakub  jsme společně plnili úkolyMlynářského desatera.

V měsíci dubnu jsem navštívili zámek Kačina, kde právě probíhal výukový program Mlynáři a pekaři a mohli jsme si sami upéct rohlíčky. V květnu jsme si stihli užít život na statku ve skanzenu Kouřim, kde  jsme se např. dozvěděli jak stloukat máslo. Nebo co patří do správného oukroupu. Společně s dalšími zapojenými školami jsme se v červnu prošli po kutnohorských mlýnech a seznamovali se formou strukturovaného drama s jejich historií a životem v nich.

Během prázdninového provozu jsme obilí sklidili, svázali do snopů a počkali jsme, až zrna vypadají.

Během prvních třech týdnů v září jsme s dětmi projekt dokončili. Zrní jsme  očistíli, umleli a nakonec jsme upekli chléb a rohlíčky. Z usušeného obilí a polních květů jsme vytvořili dožínkový věnec.

V pondělí 16. září jsme se sešli společně se ZŠ Křesetice a ZŠ Hůrka na zahradě Církevního gymnázia ke společné oslavě dožínek. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny. Děti si mohly vyzkoušet nakrájet chléb, utlouci máslo ze smetany, udělat ovocný špíz. Za pomoci studentů Střední školy sociální si děti vyrobily ze slámy panenku a udělaly kytičku ze sušených květů.

Na závěr akce přijal naše pozvání pan kaplan Dmytry, který požehnal úrodě. Závěrečné slovo pak měla paní místostarostka. Na úplný konec jsme pak předali chléb, který jsme upekli a dožínkový věnec paní místostarostce a kaplanovi Dmytrimu a společně si zazpívali.

Během celého projektu byly všechny aktivity zaznamenávány a tak postupně vznikal metodický materiál, který budou moci využít i ostatní pedagogové kutnohorských škol a školek.

Moc děkujeme, že jsme se mohli do tohoto projeku zapojit.