Aktuality

5. 11. 2019

Aktuality ze školky


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Máme za sebou první podzimní měsíce, ale protože počasí je stále teplé a příjemné, máme za sebou i několik společných akcí a výletů.

Ve školce jsme slavili svátek sv. Václava. Nejdříve jsme si povídali o dveřích, vratech a branách. Zkoušeli jsme otevřít dveře, postavili jsme bránu. Všechny vrata, brány a, o kterých hovoříme, jsou místy, která se nacházejí na hranici dvou prostorů. Povídali jsme si o tom, co bychom dělali pro naše knížectví, kdybychom byli knížata nebo kněžny. Vyprávěli jsme si o knížeti Václavovi, který se celý život snažil tam, kde byli lidé rozdělení, se je snažil pokojnými prostředky zase spojovat. Podobně jako se otevírají dveře, aby spojily různé prostory.  Nakonec jsme se šli s dětmi podívat do Vlašského dvora, kdy jsme našli soch sv. Václava.  Naše povídání jsme zakončili vycházkou na vinice u sv. Barbory.

V říjnu jsme se s dětmi věnovali tématu draků. S dětmi jsme si vyrobili papírového draka a šli jsme je pouštět na Rovina. Na Rovinách je nově otevřená environmentální stezka s naučnými tabulemi. Jednou z priorit pedagogiky France Ketta je také úcta k životu ve všech jeho formách. Proto rádi využíváme i možností, které nám nabízí okolí Kutné Hory.

V polovině října jsme byli společně s mateřskou školou z Malína na výletě v Dýňovém světě na statku u Pipků. Děti běhaly v dřevěném a dýňovém labyrintu. Největší radost měly ze slámových hradů a bazénu. Potěšily se se zvířaty typickými pro český venkov.  Do školky jsme si kromě spousty zážitků odvezli i velkou dýni na vyřezávání.

Ve spolupráci se Střední pedagogickou školou v Čáslavi jsme s dětmi oslavili Den stromů.

Studentky si pro děti připravili řadu soutěží a úkolů ve Sklenářově dolíku. Děti si vytvořily lístečkového skřítka, skládaly puzzle, poznávaly, kde zvířata žijí. Nechyběl ani slalom mezi stromy či sbírání odpadků.

Oslava dne stromů se vydařila, děti i studentky si společný den užily. Velký dík patří nejen studentkám, ale i pedagogům školy, kteří nám tuto společnou akci umožnili. K oslavě dne stromů se připojili také rodiče. Od jedné maminky jsme dostali stromek třešně. S dětmi jsme na zahradě stromek zasadili a snad v červnu ochutnáme jeho první plody.

K podzimu patří neodmyslitelně také výlovy rybníků. Navštívili jsme rybářství Haering na Vrchlici. O víkendu zde probíhal výlov rybníka. Dětem nechali na ukázku v kádi ryby, které zde chovají. Největší úspěch mělo, když si děti mohly ryby pohladit.

Cestou zpět jsme sbírali přírodniny, které použijeme na výrobu lucerniček na průvod sv. Martina.

Na konci listopadu, v pátek 29. listopadu, nás čeká tradiční dílna adventních věnců. Rodiče s dětmi vytváří zelené adventní věnce, zdobené svíčkami a různým přírodním materiálem. Tyto věnce bude možné zakoupit první adventní neděli v kostele při nedělní bohoslužbě. Výtěžek bychom chtěli letos věnovat na dárky pro děti.

Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na společnou modlitbu za školku, děti a jejich rodiny. Můžete přijít do školky ve středu 11. Prosince ve 20.30.