Aktuality

29. 02. 2020

Projekt "Hýbeme se celý rok"


Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Každý školní rok e ve školce věnujeme určitému tématu, které nás provází celým rokem. Již jsme měly projekt zaměřený na správnou výslovnost a řeč „Hrajeme si s říkadly“, minulý rok jsme se zaměřili na hudbu s projektem „Proz(s)píváme celý rok.“ Tento rok jsme vybrali stále aktuální téma a tím je pohyb.

Touha malých dětí se hýbat je stejně přirozená, jako jejich touha po poznávání nových věcí. Proto cvičení a pohybu ve školce nemůže být nikdy dost. V celoročním projektu s názvem „Hýbeme se celý rok“ se děti seznamují s různými pohybovými hrami, tělocvičným nářadím a nechybí ani návštěvy Sokolovny. S dětmi cvičíme na různá témata, která korespondují s ročním obdobím. Na podzim to byly rozcvičky rozfoukané, kaštánkové nebo rozcvička stromu. V zimě, ačkoli zatím na sníh stále čekáme, máme témata jako koulovačka, ledová rozcvička, když bíle sněží.

Těšili jsme se na Zimní sportovní den, sice bez sněhu, ale děti si ho užily. Vyzkoušely si skok do dálky, slalom, běh přes překážky. Na podzim jsme několikrát navštívili Sokolovnu. Děti si vyzkoušely spoustu nářadí, které ve školce nemáme. Skákaly přes švédskou bednu, lezly po žebřinách, nechyběly hry s míčem, velkou trampolínou a obří prolézačkou.

Díky daru Biskupství jsme mohli školku dovybavit sportovním nářadím, obručemi a lanem. Na jaře nás čeká plavecký kurz a spousta aktivit venku.

O tom, že pobyt v přírodě je důležitý, jsme si mohli popovídat s rodiči s ředitelkou lesní školky Mgr. Adélou Richterovou. Beseda pro rodiče byla na téma „Jak trávit čas s dětmi v přírodě. Povídali jsme si o vybavení na venkovní činnosti, o tom, jak děti venku zaujmout, o bezpečnosti dětí a svobodě.