Aktuality

20. 06. 2020

Babi, kup mi židličku


 

Více informací o tom, jak je možné školku podpořit, naleznete přímo na stránce sbírky - khfarnost.cz/cs/babi-kup-mi-zidlicku

Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře je naším společným dílem a umožňuje nám ovlivnit výchovu našich dětí a podpořit rodiny v úsilí při předávání víry. Plánované rozšíření školy je vyčísleno na 1,5 milionu Kč, proto se na vás, milí přátelé, dobrodinci, farníci, obracíme s prosbou o finanční dar. Pokud můžete, prosíme, pomozte nám alespoň vybavit novou třídu, aby školka mohla již od září poskytnout zázemí ještě více dětem než doposud: kapacita by se měla navýšit o 17 míst.

Za jakýkoliv váš dar srdečně děkujeme.

Jak můžete přispět?

  • do kostelní sbírky, která proběhne v kutnohorské farnosti v neděli 14. června, 26. července a 30. srpna.
  • darem poukázaným na farní účet č. 441774319/0800, s variabilním symbolem 45 a poznámkou DAR ŠKOLKA - VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ. Na požádání vám vystavíme potvrzení pro daňové účely.