Aktuality

15. 04. 2014

Kritéria přijetí dítěte


Pro přijímání dětí ve školním roce 2014/15 byla stanovena kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Kritéria

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 ve školním roce 2014/15

 

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 ods. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

V případě vyššího počtu předškoláků, než budeme moci přijmout, bude rozhodující dřívější datum narození dítěte.     

 

Kritéria

1)    Věk dítěte

  • 5 let – dovršení věku do 31. 9. 2014                                 15bodů
  • 4roky – dovršení věku do 31. 9. 2014                              14 bodů
  • 3 roky – dovršení věku do 31. 9 2014                              13 bodů
  • 3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2014                           12 bodů

 

2)    Individuální situace dítěte

  • CMŠ navštěvuje sourozenec                                            4 body

 

3)    Zájem o křesťanskou výchovu

  • Dítě z rodin zapojených do života farností Kutnohorsko-poděbradského vikariátu                                                                                     8 bodů
  • Dítě z praktikujících rodin jiných křesťanských církví          3 body
  • Dítě z rodiny se zájmem o křesťanství                                   1 bod

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí  žádostí.

 

V Kutné Hoře 14. 4. 2014                                          Barbora Křivohlavá