Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 2 z 29  > >>

STANOVENÍ PODMÍNEK

pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví na základě mimořádných opatření a v souladu s doporučením MŠMT následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22:

Podávání žádostí:

Z důvodu uzavření MŠ je možné zaslat přihlášku elektronicky: materska.skola@khfarnost.cz nebo prostřednictvím datové schránky:  6fqmcbu

Nebo doručit poštou či osobně na adresu: Václavské náměstí 275, Kutná Hora

K přihlášce je potřeba doručit přílohu k žádosti „Vyjádření lékaře„.

Termín odevzdávání žádostí o přijetí:        do 30. dubna 2021

Na základě přijaté přihlášky budete telefonicky osloveni dne 30. 4. a bude Vám sdělen další postup přijímacího řízení v závislosti na délce trvání mimořádných opatření.

 Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách a nástěnce CMŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře.

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte odešle ředitelka školy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb datovou schránkou nebo do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si žadatel může vyzvednout osobně ve dnech od 1. do 11. června 2021 v provozní době mateřské školy.

 Rodiče mají právo k nahlédnutí do spisu dne 6. 5. 2021 v době 13.00 – 16.00 hod.

Na základě čl. 13 GDPR poskytuje CMŠ zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. CMŠ je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou zpracovávány za účelem konání přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte na CMŠ. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti správce. V případě přijetí dítěte budou osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní údaje uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů.

 

Přihlášky pro školní rok 2021/22 jsou k dispozici ke stažení v oddíle "Dokumenty".

 

Podzimní období ve školce se nese ve znamení tématu: „Hurá, už je podzim“. Podzim jsme ve školce ochutnávali všemi smysly. Zaměřili jsme se hlavně na plody podzimu, které nám dávají stromy a keře.

Díky sdružení Pod horami jsme podnikli výlet na zámek Kačina, kde byl pro nás přípraven program o lese. Povídali jsme si o hmyzím domečku. Volali jsme si dřevěným telefonem.  Pozorovali jsme „hmyzáky“ pod lupou. Prošli jsme hmyzí stezku a mohli jsme si osahahat brouky, včelu, vážku a další zástupce z říše hmyzu. Na závěr dostaly děti síťky na chytání hmyzu a pokusily se nachytat hmyz, aby se na jednotlivé druhy mohly podívat pod lupou.

S dětmi jsme slavili Den stromů. Po dlouhé době byl otevřen park pod Vlašským dvorem a otevřel se nám kráný prostor, který jsme využili pro ekologicky zaměřené aktivity a hry.

Děti zalévali stromy, třídily přírodniny na listnaté, jehličnaté a keře, skládaly rozstříhané obrázky, sbíraly odpadky v přírodě a dokresloly druhou polovinu listu. Na konec nechyběl ani poklad.

Všichni si Den stromů užili a abychom si mohli přimínat, že bez stromů žít nelze, zasadili jsme na zahrádce školky další strom. Loni to byla třešeň, letos jsme zasadili buk.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli pro děti tento den zorganizovat.

V úterý prvního září jsme začali školní rok jako školka dvojtřídní. Máme radost, že se nám podařilo vše zařídit, vybavit a i naplnit druhou třídu.

Nyní je celková kapacita školky 45 dětí, o které se starají 4 paní učitelky, asistentka pedagoga, školní asistent, paní kuchařka a paní uklízečka.

Školní rok jsme zahájili bohoslužbou v klášterním kostele, kterou celebroval Mons. P. Paseka. Po té jsme se přesunuli do školky, kde již na děti a rodiče čekalo občerstvení a následdně jsme se přesunuli do nových prostor k požehnání nových prostor.

Pozvání přijali i místostarosta p. Šnajdr, členové rady školy a zejména všichni, kteří se podíleli na pro vybudování nové třídy. Všem patří náš velký dík.

Ve středu jsme začal běžný chod školky, na který jsme zvyklí na začátku roku. Při adaptaci nových dětí se nám osvědčil adaptační režim dle Berlínského modelu. Děti jsou společně s dětmi ve třídě a postupně si zvykají na nové prostředí a také na nás dospělé.  Teď, na konci září již děti zvládnou být ve školce bez maminky celé dopoledne.

Pro nás to bylo také období, kdy jsme přemýšleli o organizaci, o vybavení nové třídy. Postupně zjišťujeme co máme, co nám ještě chybí. Moc děkujeme všem, kteří přispěli darem jak finančním, tak i materiálním. Ve školce se nám sešlo hned několik dřevěných sad vláčkodráhy, lega a dalších věcí. Moc děkujem za všechny dary.

Nyní už školka běží, tak jak jsme byli zvyklí v minulosti. Předškoláci mají skupinky pro přípravu do školy. Zaměřujeme se na grafomotoriku, seznámení s angličtinou, kurz Elkonin pro rozvoj čtenářských dovedností.

Menší děti se učí sebeobsluze, umět se obléci, obout se, říci si o pomoc. Moc děkujeme Patricii Koubské, která vytváří pro děti pracovní listy do portfolia.

Již se těšíme na říjen, kdy máme pro děti připraveno několik výletů – na zámek Kačinu a do Dýňového světa a budeme slavit Den stromů. Všechny tyto aktivity jsou venkovní, abychom co nejvíce eliminovali možnost nákazy koronavirem.