Aktuality

 • Přijímací řízení
  Přihlášky lze podat nejpozději do 30. dubna 2024. Pohovory s rodiči proběhnou 2.-3. května 2024 po domluvě.
 • BUDKO-HRANÍ
  Zveme Vás na výrobu ptačích budek ve ÚTERÝ 19.3. od 15:45 na školkové zahradě. S sebou kladivo, akuvrtačku-máte-li a třeba i něco dobrého do zobačku lidem/ptákům. Zavítá mezi nás i odborník, který nám poradí, jak si ptačí budku vyrobit a na co si dát pozor. Budku si budete moct i odnést domů.
 • Beseda ve školce
  ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST Přechod dítěte z mateřské do základní školy je jedním z velkých kroků v jeho životě. Dítě se dostává z období “bezstarostného dětství” do období školáka. Jeho první úspěchy a neúspěch ovlivňují jeho další vzdělávací dráhu. Na otázky týkající se školní zralosti a připravenosti dítěte pro vstup do školy a primární prevence
 • Výběrové řízení na pozici ředitelky mateřské školy
  Na základě vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel / ředitelka Církevní mateřské školy svatého Jakuba proběhly dne 12.1.2024 osobní pohovory s uchazeči.  Do výběrového řízení se přihlásila Mgr. Barbora Kutilová a Mgr. Iveta Neubergová.Obě uchazečky byly pozvány k osobnímu pohovoru.  Komise byla sestavena ze čtyř členů: P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan, zřizovatelMgr. Barbora Křivohlavá, stávající ředitelka
 • Rozloučení se školním rokem
  Ve středu 14. června jsme se rozloučili s uplynulým školním rokem, Nejdříve jsme se sešli v klášterním kostele při bohoslužbě. Potom jsme se přesunuli na zahradu, kde byli pasováni předškoláci na školáky a zároveň jsme přivítali nové děti u nás ve školce. Chtěli bychom moc poděkovat za společné chvíle a za květiny a společný dar
 • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24
  Církevní mateřská škola sv. Jakuba přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 23.2/ 23.4/ 23.6/ 23.8/ 23.9 / 23.10/ 23.13/ 23.14/ 23.15/ 23.19/ 23.20/ 23.21/ 23.22/ 23.23/ 23.24/ 23.29/ 23.32/ 23.34 Rozhodnutí o přijetí dítěte s výše uvedeným registračním číslem bude předáno na informační schůzce ve středu 7. června od 16.30 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí
 • Jarní dílna
  Chcete podpořit proměnu naší zahrady? Přijďte na naši jarní dílnu. Kdy: ve čtvrtek 20. dubna od 15.30 hodin Kde: v prostorách školky sv. Církevní mateřská škola svatého Jakuba Co vás čeká: zdobení květináčů ubrouskovou technikou, šití tulipánů, výroba jarního věnce z březových větviček, laminování jarního prostírání, tvoření věnce z filcu, výroba náušnic. Co s sebou: dobrá
 • Kritéria přijímacího řízení
  KRITÉRIA přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře stanovuje tato kritéria, dle kterých bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritérium Bodové hodnocení Věk dítěte 5 let – dovršení věku
 • Přijímací řízení pro školní rok 2024/25
  STANOVENÍ PODMÍNEK pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře se sídlem Václavské náměstí 275, Kutná Hora po dohodě se zřizovatelem – Římskokatolická farnost- arciděkanství Kutná Hora, a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Velikonoční přání