Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

Stránka 1 z 28  > >>

Podzimní období ve školce se nese ve znamení tématu: „Hurá, už je podzim“. Podzim jsme ve školce ochutnávali všemi smysly. Zaměřili jsme se hlavně na plody podzimu, které nám dávají stromy a keře.

Díky sdružení Pod horami jsme podnikli výlet na zámek Kačina, kde byl pro nás přípraven program o lese. Povídali jsme si o hmyzím domečku. Volali jsme si dřevěným telefonem.  Pozorovali jsme „hmyzáky“ pod lupou. Prošli jsme hmyzí stezku a mohli jsme si osahahat brouky, včelu, vážku a další zástupce z říše hmyzu. Na závěr dostaly děti síťky na chytání hmyzu a pokusily se nachytat hmyz, aby se na jednotlivé druhy mohly podívat pod lupou.

S dětmi jsme slavili Den stromů. Po dlouhé době byl otevřen park pod Vlašským dvorem a otevřel se nám kráný prostor, který jsme využili pro ekologicky zaměřené aktivity a hry.

Děti zalévali stromy, třídily přírodniny na listnaté, jehličnaté a keře, skládaly rozstříhané obrázky, sbíraly odpadky v přírodě a dokresloly druhou polovinu listu. Na konec nechyběl ani poklad.

Všichni si Den stromů užili a abychom si mohli přimínat, že bez stromů žít nelze, zasadili jsme na zahrádce školky další strom. Loni to byla třešeň, letos jsme zasadili buk.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli pro děti tento den zorganizovat.

V úterý prvního září jsme začali školní rok jako školka dvojtřídní. Máme radost, že se nám podařilo vše zařídit, vybavit a i naplnit druhou třídu.

Nyní je celková kapacita školky 45 dětí, o které se starají 4 paní učitelky, asistentka pedagoga, školní asistent, paní kuchařka a paní uklízečka.

Školní rok jsme zahájili bohoslužbou v klášterním kostele, kterou celebroval Mons. P. Paseka. Po té jsme se přesunuli do školky, kde již na děti a rodiče čekalo občerstvení a následdně jsme se přesunuli do nových prostor k požehnání nových prostor.

Pozvání přijali i místostarosta p. Šnajdr, členové rady školy a zejména všichni, kteří se podíleli na pro vybudování nové třídy. Všem patří náš velký dík.

Ve středu jsme začal běžný chod školky, na který jsme zvyklí na začátku roku. Při adaptaci nových dětí se nám osvědčil adaptační režim dle Berlínského modelu. Děti jsou společně s dětmi ve třídě a postupně si zvykají na nové prostředí a také na nás dospělé.  Teď, na konci září již děti zvládnou být ve školce bez maminky celé dopoledne.

Pro nás to bylo také období, kdy jsme přemýšleli o organizaci, o vybavení nové třídy. Postupně zjišťujeme co máme, co nám ještě chybí. Moc děkujeme všem, kteří přispěli darem jak finančním, tak i materiálním. Ve školce se nám sešlo hned několik dřevěných sad vláčkodráhy, lega a dalších věcí. Moc děkujem za všechny dary.

Nyní už školka běží, tak jak jsme byli zvyklí v minulosti. Předškoláci mají skupinky pro přípravu do školy. Zaměřujeme se na grafomotoriku, seznámení s angličtinou, kurz Elkonin pro rozvoj čtenářských dovedností.

Menší děti se učí sebeobsluze, umět se obléci, obout se, říci si o pomoc. Moc děkujeme Patricii Koubské, která vytváří pro děti pracovní listy do portfolia.

Již se těšíme na říjen, kdy máme pro děti připraveno několik výletů – na zámek Kačinu a do Dýňového světa a budeme slavit Den stromů. Všechny tyto aktivity jsou venkovní, abychom co nejvíce eliminovali možnost nákazy koronavirem.


Návrat dětí do školky

Mateřská škola byla uzavřená od 16. března do konce dubna. Během této doby jsme se snažili připravovat dětem úkoly a těšilo nás, když nám rodiče posílali fotografie dětí, jak plní úkoly nebo jak prožívají „karanténu“.

V úterý 23. června se bude konat třídní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí.

Setkání proběhne od 17 hodin ve školce.