Výsledky přijímacího řízení

Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře přijala od 1. 9. 2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

22.06/ 22.15/ 22.35/ 22.16/ 22.04/ 22.23/ 22.12/ 22.05

Seznam dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

25.01/ 22.30/ 22.29

Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře nepřijala od 1. 9. 2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

22.27/ 22.28/ 22.20/ 22.11/ 22.02/ 22.17/ 22.09/ 22.32/ 22.13/ 22.31/

22.34/ 22.14/ 22.24/ 22.21/ 22.26/ 22.19/ 22.01/ 22.18/ 24.01/ 22.33/

22.08/ 22.25/ 22.10/ 22.22/ 23.01/ 22.07/ 22.36