Angličtina s kocourkem Cookie

S kocourkem Cookie společně objevujeme svět kolem nás v anglickém jazyce. Na děti čekají hodiny plné her, písniček a příběhů. Výukový program Cookie and Friends vychází z potřeb předškolních dětí, a to zejména z potřeb učit se novým věcem během činností, které jsou pro ně přirozené.

Jak to děláme, aby byla angličtina pro děti ve školce, co nejlepším zážitkem?

Na prvním místě se snažíme s dětmi co nejvíce mluvit, a to nejlépe za pomocí hudby. Na začátku každé hodiny se vítáme a loučíme s kocourkem Cookie písničkou. Básničky, říkadla a písničky jsou pro děti tím nejlepším zdrojem spojení a frází. Tím, že děti opakují, lépe pochopí výslovnost a rytmus cizí řeči. Anglické písničky spojené s pohybem u dětí vedou.

Pro děti jsou připraveny hodiny se základní slovní zásobou: pozdrav, čísla, barvy, hračky, tělo oblečení, zvířata, jídlo. Děti pracují s obrazovým materiálem, zapojujeme motorické aktivity a aktivity, kdy s dětmi kroužkujeme, malujeme a přiřazujeme. Každý má svůj pracovní sešit, kde pracují s kreativními pracovními listy, které jsou tematicky propojeny s lekcí.

Další osvědčenou metodou je vyprávění příběhů. Za pomoci kocourka Cookie se děti seznamují s legračními příběhy. V jednoduchých příbězích, které si děti snadno zapamatují, pak mohou samy vyprávět a hrát.

Během celé této doby komunikuje paní učitelka s dětmi v angličtině. Tím vytváří přirozeně aktivní mluvící prostředí, kdy si děti prohlubují pasivní i aktivní znalost jazyka.