Červen v církevní mateřské škole

Měsíc červen byl v kutnohorské Církevní mateřské škole sv. Jakuba opravdu nabitý. Poslední měsíc školního roku 2023/2024 odstartoval besídkami pro rodiče, které si připravily obě třídy. Děti zde svým blízkým předvedly krásně nacvičené písničky a říkanky. Od 10. do 14.června se konal týden v přírodě a děti z obou tříd navštívily spoustu krásných míst, která se nachází v blízkém okolí Kutné Hory jako např. Kačina, Sion nebo Sklenářúv dolík. Bezesporu ale tou nejdůležitější událostí celého měsíce byla Zahradní slavnost, která se konala 19. června a kde jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Zároveň jsme přivítali i nové školáčky a strávili všichni pospolu velice příjemné odpoledne. Všichni zaměstnanci Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře přejí dětem krásné prázdniny a už nyní se těší na další společné zážitky v novém školním roce 2024/2025.