Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 4 z 28  > >>

Zde je odkaz na videoklip, na kterém jsme se mohli spolupodílet.

https://www.youtube.com/watch?v=ZulfPib7adY&feature=youtu.b

Na začátku února nás oslovil kutnohorský hudebník z Českého akordeonového tria Michal Karban, jestli bychom se s dětmi mohli přidat k natáčení videoklipu. Rádi jsme tuto nabídku přijali a na konci února jsme s dětmi navštívili galerii Gask, kde na nás již čekali členové Českého akordeonového tria – Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban. S námi přišli do Gasku senioři z klubu seniorů z Kutné Hory a samozřejmě také kameraman. Smyslem natáčení videoklipu s názvem „Simply Happy“ není jen prezentovat trio, ale stejně důležitým cílem je ukázat, že hudba spojuje, dělá radost a boří překážky mezi generacemi. Děti i senioři si natáčení náramně užili, cítili jsme radost ze společně prožitých chvil. Naše děti jsou velmi bezprostřední a brzy si získali pozornost všech zúčastněných.

Na oplátku k nám členové akordeonového tria přišli do školky, aby pro děti uspořádali koncert. Děti se dozvěděly něco o hudebních nástrojích, tleskaly, zpívaly a tančily.

Moc všem děkujeme za krásný hudební zážitek i za inspiraci. Stále přemýšlíme o budoucnosti školky i o tom, na čem bychom se mohli podílet. Pro nás i pro děti je inspirace setkat se společně – vyprávět si, hrát si, číst pohádky.

 

Naše školka vychází z pedagogiky France Ketta. V březnu přijal pozvání garant pedagogiky F. Ketta Tomáš Cyril Havel. V rámci projektu „Lepší školka“ se uskutečnila přednáška s praktickou ukázkou a následnou diskuzí. Už od začátku jsme si mohli zakusit základní poslání této pedagogiky – tvoříme vztahy pomalu a ohleduplně. Rodiče společně i s dětmi společně prožívali příběh o šnekovi (šnečici) Amálce, pozorovali jsme šnečí ulity, porovnávali je, vytořili si svého šnečka. V druhé polovině setkání jsme se dozvěděli o základních principech této pedagogiky, o Franci Kettovi a o tom, jak tato pedagogika vznikla.

Moc děkujeme vše za příjemný a tvořivý podvečer.

Ve čtvrtek 11. dubna v 16.30 se konala poslední přednáška z cyklu besed pro rodiče z projektu Lepší školka, nyní o rozvoji jazykových schopností dle Elkonina. Jde o metodu, která usnadňuje dětem nácvik čtení.

 

Děti z Církevní mateřské školy si "adoptují píšťalu ve Svatovítské katedrále.

Aktuality z Církevní mateřské školy.

Aktuality z Církevní mateřské školy.

Začátek nového školního roku byl v mateřské škole trochu odlišný než v předchozích létech. Jednak proto, že jsme začali bohoslužbou v klášterním kostele a také proto, že nám nepřálo příliš počasí a na malé občerstvení jsme všechny pozvali do prostor školky. Vše se ale podařilo a nově nastupující děti mohly prožít první seznamováním se školkou společně se svými rodiči.

Pro nás učitele začal školní rok již o týden dříve, přivítali jsme mezi sebou novou paní učitelku, díky tomu budeme moci prodloužit provozní dobu školky každý den do 16.30 hodin. Abychom se lépe poznali, vyjeli jsme na dvoudenní seminář do Vodňan, kam za námi přijeli lektorky z Vídně a kde jsme mohli načerpat spoustu nových nápadů pro práci ve školce.

Měsíc září ve školce je obvykle ve znamení seznamování se a vytváření společných pravidel. Těšili jsme se na deset nových dětí, pro tyto děti je září obdobím adaptace. Mnohé z nich se musí naučit přijmout novou situaci bez maminky a tatínka, pro některé děti není ze začátku vůbec lehké. Věříme však, že za pár dnů či týdnů to s dětmi a rodiči společně zvládneme.

V následujícím období nás čekají programy galerie Gask, návštěva z knihovny a také výlet do Dýňového světa.

V rámci dotačního programu „Šablony“ jsme získali finanční prostředky jak na vzdělávání pedagogů, tak i na setkávání s rodiči při besedách nad různými tématy. Plánujeme besedu o správném vývoji dětské řeči, besedu s paní psycholožkou a přislíbila nám návštěvu i Eva Muroňová a otec Cyril, kteří jsou garanti pedagogiky France Ketta.

 

 

 

 

 

Církevní mateřská škola sv. Jakuba a Galerie středočeského kraje se dohodly na oboustraně prospěšné spolupráci, která nabídla nový impuls dětem i ostatním vzdělávacím institucím.