Kontakty

Církevní mateřská škola svatého Jakuba
Václavské náměstí 275
284 01 Kutná Hora

Zřizovatel: ŘKF – arciděkanství Kutná Hora

Ředitelka: Mgr. Barbora Křivohlavá

Tel.: 728569742

Telefon školka: 731 191 017
E-mail: materska.skola@khfarnost.cz
ID datové schránky: 6fqmcbu

IČO: 71 342 249, č. účtu: 207427642/0600

www.facebook.com/cmsjakub