Projekty

Nadace proměny

Digitalizujeme Česko


„Jsem tady a je to úžasné“. Podpořte rozšíření zahrady Církevní MŠ v Kutné Hoře.

Místo: Kutná Hora, https://goo.gl/maps/Fj2Nu5wDSgH72Ksz7

Webovky: https://cmsjakub.cz/

Díky vaší pomoci školka:
  • Koncepčně sjednotí novou část pozemku se starou zahradou,
  • vybuduje nádrž na dešťovou vodu,
  • vysází živý plot oddělující zahradu od frekventované silnice,
  • zasadí ovocné stromy a keře,
  • vytvoří podmínky pro pracovní činnosti dětí.

Pomozte církevní školce z Kutné Hory rozšířit školní zahradu

Církevní mateřská škola (MŠ) v Kutné Hoře je školou křesťanskou. Naši koncepci a školní vzdělávací plán (ŠVP) charakterizuje vzájemná úcta a vnímavost ke všemu živému, vycházíme z koncepce celistvé, na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta „Učíme se říkat ty“. Řídíme poznáním, že radost ze života a proces učení umožní dítěti objevit jeho jedinečnost. Naši MŠ navštěvuje 46 dětí, nás pedagogů je 6.

O zahradě

Zahrada Církevní mateřské školy (MŠ) sv. Jakuba v Kutné Hoře se nachází uprostřed historického města, v bezprostřední blízkosti kláštera sv. Voršily a má rozlohu 1 939 m². Je koncipována jako přírodní zahrada se dvěma herními prvky a pískovištěm. V současnosti využíváme především starou část zahrady s klouzačkou a houpačkou, záhony na bylinky a domečkem na koloběžky, sportovní náčiní a další vybavení. Roste tu několik stromů, mnoho lískových a planých keřů. Užitkovou vodu čerpáme zatím z nádrže, kterou napájí studna z kláštera. V červnu 2021 jsme dostali od našeho zřizovatele k užívání další část zahrady o velikosti cca 500 m2, kterou potřebujeme smysluplně sjednotit s aktuálně využívanou částí.

Prostor pro hru a radost z objevování

Rádi bychom vytvořili jednotnou koncepci zahrady, která by podporovala a rozvíjela kontakt dětí s přírodou a zároveň naplňovala principy pedagogiky Franze Ketta. Ty se dají jednoduše vyjádřit slovy: jsem tady a je to úžasné. Vedou děti k vnímavému zacházení ke všem projevům života v rostlinách, zvířatech a zejména v druhých lidech. Zahradu vidíme jako ideální přírodní prostor, který v dětech probouzí vnímavost k životu a podporuje jejich celistvý rozvoj. V rámci rozmanitých aktivit zde děti zažívají napětí i radost z nových objevů. Učí se, že zodpovědné chování k přírodě a k okolnímu světu je důležitou součástí lidské existence, stejně jako ohleduplné a šetrné nakládání s přírodními zdroji, o které se snažíme v celé škole.

Venku každý den

Naši zahradu využíváme celoročně pro hry a prožitky. Snažíme se, aby zde děti trávily co nejvíce času. Minimálně 2 hodiny denně býváme venku i v chladných měsících, po zbytek roku chodíme ven častěji, dopoledne a odpoledne. S dětmi experimentujeme a plánujeme mít na zahradě k dispozici různé nářadí a materiály, se kterými by se mohly učit pracovat. Zahradu využíváme také pro společná setkání s rodiči – třídní schůzky, brigády na zahradě, slavnostní začátek školního roku nebo zahradní slavnost na konci roku. Uskutečnila se zde i společná akce s ostatními školami kutnohorského regionu – projekt „Cesta chleba“.

Soběstačná zahrada pro práci i zábavu

Cílem proměny je taková zahrada, kterou budeme schopni vlastními silami a prostředky udržovat. Kromě podmínek pro pracovní činnosti dětí bychom zde rádi vybudovali nádrž na dešťovou vodu, v úseku zahrady u frekventované silnice zasázeli zelený plot a také další ovocné stromy a keře. Už nyní spolupracujeme s rodiči, jeden tatínek například pracuje jako zahradní architekt, a nám radí s výběrem vhodných dřevin a keřů nebo se způsoby, jak se o rostliny starat. Zahradník zřizovatele nám pak pomáhá keře přesazovat a udržovat. Rodiče pravidelně zveme na brigády na zahradě nebo na třídní schůzky, kde řešíme co nejširší využití zahrady. Zapojují se také do projektových akcí. 

Zapojujeme rodiče i spolky

Usilujeme o to, aby se zahrada stala místem pravidelného setkávání s rodiči a širší veřejností. S dětmi nyní plánujeme projekt na téma „Naše zahrada“ a také několik dalších projektových dnů. Do projektů chceme šířeji zapojit rodiče, přátele MŠ a další partnery – zřizovatele a město Kutná Hora. Díky spolupráci s Místním akčním sdružením by se zahrada mohla stát inspirativním místem pro setkávání pedagogů z kutnohorského regionu, uvažujeme například o seminářích a workshopech na téma environmentální výchovy. Pravidelně by se zde chtěli setkávat také skauti.