Výsledky příjímacího řízení 2024/ 2025

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ředitelka Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře, Mgr. Iveta Neubergová, podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl/a v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona v řízení o žádostech podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Podle volné kapacity CMŠ a dle kritérií pro přijetí do CMŠ, se vyhovuje žádostem o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Církevní mateřské škole sv. Jakuba v Kutné Hoře 2024/25 od 1.9.2024 takto :

Registrační číslo – výsledek řízení :

Přijat/a:

2408, 2404, 2410, 2409, 2412, 2416, 2419, 2406, 2427, 2413, 2425, 2414,2415,2417, 2426, 2402

V případě, že dítě přijaté do CMŠ nenastoupí nebo se v CMŠ uvolní místo i z jiného důvodu např. odstěhování, změny CMŠ, postupují, v případě zájmu, nepřijaté děti v pořadí.

Písemné rozhodnutí, jak kladné, tak záporné si mohou rodiče vyzvednout v budově Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře, každý všední den od 20.5 – 31.5. 2024 v časovém rozmezí od 7:00 do 16:30 hodin. Po domluvě je možné vyrozumění zaslat poštou.

Datum zveřejnění:

V Kutné Hoře 17. 5. 2024

Mgr. Iveta Neubergová, ředitelka