Zahájení školního roku

V úterý prvního září jsme začali školní rok jako školka dvojtřídní. Máme radost, že se nám podařilo vše zařídit, vybavit a i naplnit druhou třídu.

Nyní je celková kapacita školky 45 dětí, o které se starají 4 paní učitelky, asistentka pedagoga, školní asistent, paní kuchařka a paní uklízečka.

Školní rok jsme zahájili bohoslužbou v klášterním kostele, kterou celebroval Mons. P. Paseka. Po té jsme se přesunuli do školky, kde již na děti a rodiče čekalo občerstvení a následdně jsme se přesunuli do nových prostor k požehnání nových prostor.

Pozvání přijali i místostarosta p. Šnajdr, členové rady školy a zejména všichni, kteří se podíleli na pro vybudování nové třídy. Všem patří náš velký dík.

Ve středu jsme začal běžný chod školky, na který jsme zvyklí na začátku roku. Při adaptaci nových dětí se nám osvědčil adaptační režim dle Berlínského modelu. Děti jsou společně s dětmi ve třídě a postupně si zvykají na nové prostředí a také na nás dospělé.  Teď, na konci září již děti zvládnou být ve školce bez maminky celé dopoledne.

Pro nás to bylo také období, kdy jsme přemýšleli o organizaci, o vybavení nové třídy. Postupně zjišťujeme co máme, co nám ještě chybí. Moc děkujeme všem, kteří přispěli darem jak finančním, tak i materiálním. Ve školce se nám sešlo hned několik dřevěných sad vláčkodráhy, lega a dalších věcí. Moc děkujem za všechny dary.

Nyní už školka běží, tak jak jsme byli zvyklí v minulosti. Předškoláci mají skupinky pro přípravu do školy. Zaměřujeme se na grafomotoriku, seznámení s angličtinou, kurz Elkonin pro rozvoj čtenářských dovedností.

Menší děti se učí sebeobsluze, umět se obléci, obout se, říci si o pomoc. Moc děkujeme Patricii Koubské, která vytváří pro děti pracovní listy do portfolia.

Již se těšíme na říjen, kdy máme pro děti připraveno několik výletů – na zámek Kačinu a do Dýňového světa a budeme slavit Den stromů. Všechny tyto aktivity jsou venkovní, abychom co nejvíce eliminovali možnost nákazy koronavirem.