Elkonin

Snad každého z nás napadá otázka, jak připravit předškoláka na čtení. Úspěch dětí na počátku první třídy je pro všechny velmi důležitý. Proto ve školce věnujeme při přípravě předškoláků metodě Rozvoje jazykových schopností podle D. B. Elkonina.

Pokud chceme, aby děti byly ve škole úspěšné, je nezbytné rozvinout zejména schopnost čtení s porozuměním, které je pro další vzdělávání nezbytné. Proto je potřeba, aby děti před samotnou výukou čtení pochopily systém v mluvené řeči a dokázaly se orientovat ve slovech pouze sluchem. Právě proto se ve školce cíleně věnujeme rozvoji jazykových schopností, hrám s hláskami a úkolům rozvíjejícím paměť.

Pracujeme podle metodiky s názvem Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Tento program je rozpracován na celý školní rok. Je pro děti velmi atraktivní. Veškeré učení probíhá formou hry, děti se přesunou do kouzelného světa „slov a hlásek“, kde je provází postavičky, které děti seznamují s novými informacemi. Je zde královna Grafie, mistr Slabika, pan Délka a víly Hlásulky. Mezi tyto postavy patří i oblíbená postava „bacil Omyl“, které děti učí práci s chybou.

Trénink probíhá systematicky, postupuje od nejlehčích úkolů až po poměrně náročné. Děti se zároveň učí dovednostem, které se jim budou ve škole hodit – hlásím se, pracuji ve dvojici, ve skupině. Zároveň má každý pracovní sešit „Hláskař“ s rozmanitými úkoly.

Na konci školního roku děti dokáží nejen určit první a poslední hlásku ve slově, ale dokáží sestavit slovo z jednotlivých hlásek.