Grafomotorika s Fandou

Grafomotorika je soubor činností, které dítě vykonává při psaní, čtení a kreslení. Tyto činnosti vychází z úrovně hrubé a jemné motoriky a cílí především na koordinaci oka a ruky. V předškolním období je úroveň jemné motoriky, grafomotoriky a vizuomotoriky jedním z důležitých kritérií při posuzování školní zralosti. Grafomotorické poruchy se u dětí nejčastěji projevují spolu s horší koordinací těla a mluvidel, proto se každý týden s předškoláky cíleně a systematicky věnujeme právě rozvoji této oblasti. Prakticky to znamená, že procvičujeme koordinaci celého těla, nácviku správného sezení při psaní (hrubou motoriku), věnujeme se uvolňování ruky, špetkovému úchopu tužky (jemnou motoriku), a to vše s využitím říkadel, která napomáhají artikulačním dovednostem i rytmu psaní. Motivací a průvodcem je nám po celý rok divočák Fanda. Jeho příběh představuje sešit pracovních listů, kterým se pravidelně věnujeme a z nichž si během roku postupně každé dítě sestaví vlastní knížku.