Minigrant „S praxí do života“

V tomto školním roce podpořila naši školku Eduzměna. Začala tak spolupráce mezi námi a Střední pedagogickou školou v Čáslavi. Studentky pedagogické školy připravili pro naše děti projektový den. S dětmi jsme navštívili pedagogickou školu, kde byly pro děti připraveny různé hry a hudební aktivity. Studentky si vyzkoušely, jaké to je, když mají zaujmout 40 malých dětí.

Poznáváme podle vůně.