Přijímací řízení

Přihlášky lze podat nejpozději do 30. dubna 2024. Pohovory s rodiči proběhnou 2.-3. května 2024 po domluvě.