Beseda ve školce

ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST

Přechod dítěte z mateřské do základní školy je jedním z velkých kroků v jeho životě. Dítě se dostává z období “bezstarostného dětství” do období školáka. Jeho první úspěchy a neúspěch ovlivňují jeho další vzdělávací dráhu.

Na otázky týkající se školní zralosti a připravenosti dítěte pro vstup do školy a primární prevence odkladů školní docházky bude hovořit 

Ph.Dr. Martina Skalníková

vedoucí pracovník Pedagogicko-psychologické poradny v Kutné Hoře.

Kdy?         úterý  13. února 2024

V kolik?  v 17 hodin

Kde?         ve školce

Velký prostor bude věnován dotazům rodičů z oblasti výchovy dětí, nejen školní zralosti.