Výběrové řízení na pozici ředitelky mateřské školy

Na základě vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel / ředitelka Církevní mateřské školy svatého Jakuba proběhly dne 12.1.2024 osobní pohovory s uchazeči. 

Obě uchazečky byly pozvány k osobnímu pohovoru. 

Komise byla sestavena ze čtyř členů: 
P. ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., arciděkan, zřizovatel
Mgr. Barbora Křivohlavá, stávající ředitelka mateřské školy, 

Bc. Kristýna Drahotová, členka rady školy
Ing. Soňa Krejčová, členka rady školy.

Na místo ředitelky byla na základě závěrů komise pro výběrové řízení vybrána uchazečka Mgr. Iveta Neubergová. Do funkce nastoupí dne 1.4.2024.