Říjen ve školce

Podzimní období ve školce se nese ve znamení tématu: „Hurá, už je podzim“. Podzim jsme ve školce ochutnávali všemi smysly. Zaměřili jsme se hlavně na plody podzimu, které nám dávají stromy a keře.

Díky sdružení Pod horami jsme podnikli výlet na zámek Kačina, kde byl pro nás přípraven program o lese. Povídali jsme si o hmyzím domečku. Volali jsme si dřevěným telefonem.  Pozorovali jsme „hmyzáky“ pod lupou. Prošli jsme hmyzí stezku a mohli jsme si osahahat brouky, včelu, vážku a další zástupce z říše hmyzu. Na závěr dostaly děti síťky na chytání hmyzu a pokusily se nachytat hmyz, aby se na jednotlivé druhy mohly podívat pod lupou.

S dětmi jsme slavili Den stromů. Po dlouhé době byl otevřen park pod Vlašským dvorem a otevřel se nám kráný prostor, který jsme využili pro ekologicky zaměřené aktivity a hry.

Děti zalévali stromy, třídily přírodniny na listnaté, jehličnaté a keře, skládaly rozstříhané obrázky, sbíraly odpadky v přírodě a dokresloly druhou polovinu listu. Na konec nechyběl ani poklad.

Všichni si Den stromů užili a abychom si mohli přimínat, že bez stromů žít nelze, zasadili jsme na zahrádce školky další strom. Loni to byla třešeň, letos jsme zasadili buk.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli pro děti tento den zorganizovat.