Aktuality

22. 04. 2020

Rozšíření mateřské školy


V září to bude již osm let, kdy na mapě školských zařízení v Kutnohorském regionu, přibyla první církevní mateřská škola. Mateřská škola sídlí v dolní části Václavského náměstí, v centru Kutné Hory. Od samého počátku je o školku velký zájem a každoročně je větší počet zájemců o místo ve školce, než školka může přijmout. Proto zřizovatel školky Římskokatolická farnost Kutná Hora se rozhodla rozšířit prostory mateřské školy, aby mohla vzniknout další třída.

Kategorie: aktuality
Zaslal: krivohlava

Nyní školku navštěvuje 28 dětí, druhá třída bude umístěna ve stejném objektu. Kapacita nové třídy bude 17 dětí. Nová třída bude přednostně vybavena  Montessori pomůckami. Právě menší počet dětí ve třídě umožní pedagogům naplňovat filozofii školy.

Mateřská škola má dvě hlavní priority: přátelské vztahy mezi dětmi a vztahy mezi zaměstnanci a rodiči dětí a vytváření podnětného prostředí, kde je věnována pozornost jednotlivci.

Druhá třída bude nabízet připravené, laskavé a přívětivé prostředí, z něhož děti můžou vykročit směrem k samostatnosti. Nábytek bude přizpůsoben potřebám dětí. Nebudou zde kuchyňské koutky jenom „jako“, ale děti budou mít opravdický kuchyňský kout s možností umýt si po sobě nádobí, připravit si svačinu, uvařit si čaj z bylinek, které si společně nasbírají a usuší.

Nebude chybět ani pohyb, děti budou trávit dostatek času  na zahradě školky či při výletech do přírody.

Předškolní program bude umožňovat dětem získat bohaté praktické zkušenosti s materiály speciálně navrženými pro výuku matematiky, jazyka, aktivity z praktického života, smyslové výchovy i výtvarné výchovy. Pedagogové budou vést děti s hlavním mottem Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“