Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 3 z 25  > >>

Co je důležité pro první den:

nahlásit do 31. 8.  svému dítěti oběd (telefonicky, mailem), pokud bude na oběd zůstávat, přinést přezůvky, náhradní oblečení pro dítě.

  • Co děti ve školce potřebují:

přezůvky s pevnou patou, boty na ven, holínky

- dvoje oblečení - do třídy a na hraní venku (na pískoviště apod.)

- kompletní náhradní oblečení (pro případ zašpinění, včetně spodního prádla), pláštěnku

pyžamo v případě, bude-li vaše dítě po obědě spát

vše podepsané

V pondělí 4. září půjdeme společně po mši svaté na zahradu školky. Prosíme maminky, babičky o pomoc s přípravou občerstvení. Budeme rádi za koláče, bábovku nebo ovoce.

Děkujeme.

Tento školní rok začínáme slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Jakuba společně s Církevním gymáziem.

Bohoslu žba začíná v 9 hodin, jsou na ní zváni děti, rodiče, sourozenci. Rodiče, kteří spěchají do zaměstnání, mohou své děti přivést do školky do  8 hodin.

Po mši svaté se přesuneme na zahradu mateřské školy, kde bude připraveno malé pohoštění.

Prosíme maminky a babičky o pomoc s občerstvením. Budeme rádi za koláče, bábovku nebo ovoce.

Děkujeme všem, kteří přispěli na organizaci slavnostního koncertu Městské hudby Františka Kmocha Kolín a Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl. Zejména děkujeme všem účinkujícím hudebníkům, zpěvákům a sólistům. Velký dík patří panu dirigentovi Miloslavu Bulínovi. Moc děkujeme také Mgr. Jitce Křičkové za organizaci koncertu. 

Koncert byl charitativní akcí na podporu naší školky. Výtěžek koncertu byl 18 200,- Kč.

Díky patří i všem, kteří i přes chladné počasí přišli do chrámu sv. Barbory se zaposlouchat do skladeb Gorga F. Handela, Jiřího Pavlici a dalších skladatelů.

 

PLÁN AKCÍ ČERVEN  

1. 6.           Plavání 

2. 6.           Den dětí na zahrádce

5. 6.           Konzultace pro rodiče

7. 6.           Celodenní výlet na Bykáň

8. 6.           Plavání

13. 6.         Fotografování

                 Třídní schůzky od 16.30

15. 6.         Plavání

21. 6.         Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

22. 6.         Plavání (poslední dvouhodinový kurz)

                 Zahradní slavnost od 16 hodin

27. 6.         Výlet do Prahy – předškoláci

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při brigádě na zahradě školky.