Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 3 z 27  > >>

Naše školka byla při natáčení Toulavé kamery k výstavě Jiřího Trnky s názvem"V zahradách imaginace".

Díky autorům výstavy ožily prostory jezuitské koleje.

S dětmi jsme mohli vstoupit do kouzelné Zahrady a nechali jsme se obklopit kouzelnou zahradou, jakou vidělo pět malých kluků, hlavních hrdinů z Trnkovy knihy.

Video z natáčení naleznete zde:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/220562221500001/video/741840

Modlitební chvilky za Církevní mateřskou školu sv. Jakuba

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. (Žalm 127)

Zveme Vás na další setkání při modlitební chvilce za naši školku, při nichž chceme všechny naše snahy, akce a plány svěřit do rukou Božích.

Setkání je plánované na středu 16. řájna ve 20. 30 v kostele sv. Jakuba.

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili  společně se školami Hůrkou a Křesetice do projektu Život chleba. Celý školní rok jsme se dozvídali jak složitá je cesta od zrnka obilí ke krajíci chleba. Během září jsme osili svá políčka pšenicí a žitem, v únoru jsme pak zaseli i ječmen.

Po celý rok jsme pak sledovali jak nám obilí roste a dozrává. Během července jsme obilí sklidili do snopečků a čeká nás zpracování zrna. Rok chleba se nám uzavře společnou dožínkovu oslavou.  I během roku jsme prožili několik společnýc setkání. Při návštěvě  v MŠ Hůrka jsme sledovali zdramatizovaný příběh život zrnka v hlíně a při návštěvě MŠ Hůrka na zahradě CMŠ Jakub  jsme společně plnili úkolyMlynářského desatera.

V měsíci dubnu jsem navštívili zámek Kačina, kde právě probíhal výukový program Mlynáři a pekaři a mohli jsme si sami upéct rohlíčky. V květnu jsme si stihli užít život na statku ve skanzenu Kouřim, kde  jsme se např. dozvěděli jak stloukat máslo. Nebo co patří do správného oukroupu. Společně s dalšími zapojenými školami jsme se v červnu prošli po kutnohorských mlýnech a seznamovali se formou strukturovaného drama s jejich historií a životem v nich.

Během prázdninového provozu jsme obilí sklidili, svázali do snopů a počkali jsme, až zrna vypadají.

Během prvních třech týdnů v září jsme s dětmi projekt dokončili. Zrní jsme  očistíli, umleli a nakonec jsme upekli chléb a rohlíčky. Z usušeného obilí a polních květů jsme vytvořili dožínkový věnec.

V pondělí 16. září jsme se sešli společně se ZŠ Křesetice a ZŠ Hůrka na zahradě Církevního gymnázia ke společné oslavě dožínek. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny. Děti si mohly vyzkoušet nakrájet chléb, utlouci máslo ze smetany, udělat ovocný špíz. Za pomoci studentů Střední školy sociální si děti vyrobily ze slámy panenku a udělaly kytičku ze sušených květů.

Na závěr akce přijal naše pozvání pan kaplan Dmytry, který požehnal úrodě. Závěrečné slovo pak měla paní místostarostka. Na úplný konec jsme pak předali chléb, který jsme upekli a dožínkový věnec paní místostarostce a kaplanovi Dmytrimu a společně si zazpívali.

Během celého projektu byly všechny aktivity zaznamenávány a tak postupně vznikal metodický materiál, který budou moci využít i ostatní pedagogové kutnohorských škol a školek.

Moc děkujeme, že jsme se mohli do tohoto projeku zapojit.

 

 

Zde je odkaz na videoklip, na kterém jsme se mohli spolupodílet.

https://www.youtube.com/watch?v=ZulfPib7adY&feature=youtu.b

Na začátku února nás oslovil kutnohorský hudebník z Českého akordeonového tria Michal Karban, jestli bychom se s dětmi mohli přidat k natáčení videoklipu. Rádi jsme tuto nabídku přijali a na konci února jsme s dětmi navštívili galerii Gask, kde na nás již čekali členové Českého akordeonového tria – Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban. S námi přišli do Gasku senioři z klubu seniorů z Kutné Hory a samozřejmě také kameraman. Smyslem natáčení videoklipu s názvem „Simply Happy“ není jen prezentovat trio, ale stejně důležitým cílem je ukázat, že hudba spojuje, dělá radost a boří překážky mezi generacemi. Děti i senioři si natáčení náramně užili, cítili jsme radost ze společně prožitých chvil. Naše děti jsou velmi bezprostřední a brzy si získali pozornost všech zúčastněných.

Na oplátku k nám členové akordeonového tria přišli do školky, aby pro děti uspořádali koncert. Děti se dozvěděly něco o hudebních nástrojích, tleskaly, zpívaly a tančily.

Moc všem děkujeme za krásný hudební zážitek i za inspiraci. Stále přemýšlíme o budoucnosti školky i o tom, na čem bychom se mohli podílet. Pro nás i pro děti je inspirace setkat se společně – vyprávět si, hrát si, číst pohádky.

 

Naše školka vychází z pedagogiky France Ketta. V březnu přijal pozvání garant pedagogiky F. Ketta Tomáš Cyril Havel. V rámci projektu „Lepší školka“ se uskutečnila přednáška s praktickou ukázkou a následnou diskuzí. Už od začátku jsme si mohli zakusit základní poslání této pedagogiky – tvoříme vztahy pomalu a ohleduplně. Rodiče společně i s dětmi společně prožívali příběh o šnekovi (šnečici) Amálce, pozorovali jsme šnečí ulity, porovnávali je, vytořili si svého šnečka. V druhé polovině setkání jsme se dozvěděli o základních principech této pedagogiky, o Franci Kettovi a o tom, jak tato pedagogika vznikla.

Moc děkujeme vše za příjemný a tvořivý podvečer.

Ve čtvrtek 11. dubna v 16.30 se konala poslední přednáška z cyklu besed pro rodiče z projektu Lepší školka, nyní o rozvoji jazykových schopností dle Elkonina. Jde o metodu, která usnadňuje dětem nácvik čtení.