Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 3 z 28  > >>

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zapojili  společně se školami Hůrkou a Křesetice do projektu Život chleba. Celý školní rok jsme se dozvídali jak složitá je cesta od zrnka obilí ke krajíci chleba. Během září jsme osili svá políčka pšenicí a žitem, v únoru jsme pak zaseli i ječmen.

Po celý rok jsme pak sledovali jak nám obilí roste a dozrává. Během července jsme obilí sklidili do snopečků a čeká nás zpracování zrna. Rok chleba se nám uzavře společnou dožínkovu oslavou.  I během roku jsme prožili několik společnýc setkání. Při návštěvě  v MŠ Hůrka jsme sledovali zdramatizovaný příběh život zrnka v hlíně a při návštěvě MŠ Hůrka na zahradě CMŠ Jakub  jsme společně plnili úkolyMlynářského desatera.

V měsíci dubnu jsem navštívili zámek Kačina, kde právě probíhal výukový program Mlynáři a pekaři a mohli jsme si sami upéct rohlíčky. V květnu jsme si stihli užít život na statku ve skanzenu Kouřim, kde  jsme se např. dozvěděli jak stloukat máslo. Nebo co patří do správného oukroupu. Společně s dalšími zapojenými školami jsme se v červnu prošli po kutnohorských mlýnech a seznamovali se formou strukturovaného drama s jejich historií a životem v nich.

Během prázdninového provozu jsme obilí sklidili, svázali do snopů a počkali jsme, až zrna vypadají.

Během prvních třech týdnů v září jsme s dětmi projekt dokončili. Zrní jsme  očistíli, umleli a nakonec jsme upekli chléb a rohlíčky. Z usušeného obilí a polních květů jsme vytvořili dožínkový věnec.

V pondělí 16. září jsme se sešli společně se ZŠ Křesetice a ZŠ Hůrka na zahradě Církevního gymnázia ke společné oslavě dožínek. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny. Děti si mohly vyzkoušet nakrájet chléb, utlouci máslo ze smetany, udělat ovocný špíz. Za pomoci studentů Střední školy sociální si děti vyrobily ze slámy panenku a udělaly kytičku ze sušených květů.

Na závěr akce přijal naše pozvání pan kaplan Dmytry, který požehnal úrodě. Závěrečné slovo pak měla paní místostarostka. Na úplný konec jsme pak předali chléb, který jsme upekli a dožínkový věnec paní místostarostce a kaplanovi Dmytrimu a společně si zazpívali.

Během celého projektu byly všechny aktivity zaznamenávány a tak postupně vznikal metodický materiál, který budou moci využít i ostatní pedagogové kutnohorských škol a školek.

Moc děkujeme, že jsme se mohli do tohoto projeku zapojit.

 

 

2. 9.      Zahájení školního roku

9. 9.      Třídní schůzka – pro rodiče od 17:00

16. 9.     Dožínky – společná slavnost

18. 9.     Sokol v pohybu – návštěva sokolovny

20. 9.    Vycházka – Vlašský dvůr

25. 9.    Gask - předškoláci

27. 9.    Katecheze – sv. Václav     

30. 9.    Knihovna ve školce

 

V jarních měsících si s dětmi užíváme sluníčka a máme čas trávit spoustu chvil v přírodě.

Každý rok poslední týden v květnu máme s dětmi „Týden v přírodě“. Pro letošní rok jsme vybrali téma „Řemesla“, abychom navázali na celoroční projekt Život chleba. Děkujeme též za pomoc studentů ze Střední školy sociální, kteří nám pomohli vše organizačně zvládnout.

První den jsme vyrazili vlakem do Malešova, kde je nově otevřené muzeum. Při prohlídce muzea se děti dozvěděli něco o historii, mohli si zavolat červeným telefonem panu prezidentovi USA, zatočit si filmovou klikou a podívat se na historii Malešova a Kutné Hory. Je zde i pamětní deska místního rodáka Karla Jonáše, česko-amerického politika, novináře a lingvisty. Dětem se asi nejvíce líbila kostra velryby a také dětské knihy, jejichž autory byli také rodáci z Malešova.

Úterý bylo ve znamení truhlářského řemesla. Ačkoli počasí nebylo slunečné, i přesto jsme se vydali do Bylan do truhlárny. V truhlárně jsme si prohlédli moderní stroje, se kterými pracují truhláři dnes, ale také hoblíky, pilky, palice, které už něco pamatují. Děti si mohly vyzkoušet zatlouci hřebík a zašroubovat vrut. Zpáteční cesta již byla deštivá, ale děti ji zvládly výborně.

Ve středu jsme šli do Hrádku poznat řemeslo hornické. Začali jsme hornickým pozdravem Zdař Bůh. Děti se dozvěděli o hornickém řemesle a mohly si ho též vyzkoušet. Oblékly se do hornických kuten, prolézaly těsným tunelem a při tom sbíraly rudu a nakonec musely rudu vytáhnout na povrch.

Program jsme zakončili vyražením kutnohorského groše.

Ve čtvrtek jsme se seznámili s řemeslem rybářským. Šli jsme se podívat na rybníky, kde na nás čekali rybáři, aby nám pověděli něco o rybaření. Děti splnily několik rybářských úkolů a šly se posilnit obědem k naší Haničce. Odpočinuly si při pohádce O rybáři a rybce a čekala je cesta zpět.

Poslední den nás čekal výlet do skanzenu v Kouřimi. Děti si prošly s průvodkyní celý skanzen a dozvěděly se něco o tom, jak se žilo dětem před sto lety.

Velice děkujeme panu Truncovi, který za námi jezdil a vozil nám oběd.

Ve středu 5.6. jsme se s předškoláky vydali do našeho hlavního města. Počasí nám přálo a my užívali krásy Prahy. Mimo zážitky jako např. procházka Kinského zahradami, návštěva bludiště na Petříně a jízda lanovkou, jsme se vydali do krásného a turisty velmi navštěvovaného kostela Panny Marie Vítězné. Kostel je proslulý díky sošce Jezulátka, pocházející ze Španělska a proto se mu často říká kostel Pražského Jezulátka.

Provázely nás dvě lektorky, které měly na úvod připravené stopičky a děti se tak rozdělily do několika týmů. Děti hledaly po stopách vzkazy a skupiny se je snažily splnit. Zkusily si zahrát na Orffovy nástroje přímo z kůru, vyhledat správný obrázek k danému textu, odpovědět správně na otázky, vyhledat vzkazy od lidí z dalekých zemím společně vybarvit obrázek Jezulátka a nakonec se setkaly s mnichem, který dětem povídal o zdejším životě.

Děti si program moc užily a těšíme se na další spolupráci.

Zde je odkaz na videoklip, na kterém jsme se mohli spolupodílet.

https://www.youtube.com/watch?v=ZulfPib7adY&feature=youtu.b