Aktuality

Vítejte na oficiálních stránkách Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře.


Novinky:

<< <  Stránka 3 z 26  > >>

Církevní mateřská škola sv. Jakuba a Galerie středočeského kraje se dohodly na oboustraně prospěšné spolupráci, která nabídla nový impuls dětem i ostatním vzdělávacím institucím. 

Jaro ve školce

Léto se nám rychle blíží, a i my máme s dětmi spoustu různých aktivit. Chodíme s dětmi na plavecký výcvik do kutnohorského bazénu, povídáme si s dětmi o bezpečnosti. Do mateřské školy přišli policisté, aby dětem pověděli něco o bezpečném chování, o chování v silničním provozu. Děti si svoje cyklistické dovednosti mohly vyzkoušet na dopravním hřišti. Pro rodiče jsme uspořádali besedu První pomoc u dětí předškolního věku s pracovnicí Červeného kříže.

V měsíci květnu bývá ve školce hlavním tématem maminka a rodina. Druhou květnovou neděli slavíme den matek. Děti pro maminky vytvářely přáníčka. Vydaly jsme se na výlet do Sklenářova dolíku, abychom natrhali pro maminky kytičky, vylisovali je a potom jsme je použili při výrobě přání.

Na konci dubna nás čekala také brigáda na zahradě školky. Počasí bylo trochu vrtkavé, ale vyšlo nám a začalo pršet, až když jsme byli se vším hotovi. Upravili jsme záhony, ostříhali keře a za odměnu jsme si opekli buřty. Všem rodičům i dětem děkujeme za pomoc.

Měsíc květen je měsíc výletů. Letos jsme se vydali na výlet vlakem na zámek Žleby a do obory. Díky pomoci pana faráře a studentek ze Střední odborné školy sociální, jsme celodenní výlet zvládli výborně. Nakonec nás bylo 10 dospělých a 26 dětí. Po cestě třemi vlaky, jsme dorazili do parku pod zámkem. Děti se občerstvily svačinou a hned se vydaly na průzkum parku. Po té nás čekala prohlídka I. okruhu zámku. Přesunuli jsme se do obory a posilněni obědem jsme se vydali na prohlídku, abychom uviděli bílé jeleny a ostatní zvířata v záchranné stanici. Výlet se vydařil, pršet začalo až po návratu zpět do Kutné Hory.

V loňském roce jsme začali realizovat projekt „Týden v přírodě“. Loni nás provázely pohádkové bytosti, letos je to kniha Daizy Mrázkové „Haló, Jácíčku“. Každý den se vydáváme s dětmi na Kaňk a objevujeme jeho krásy. Udělali jsme pelíšek pro Jácíčka, nasbírali jsme oříšky pro veverku a vylouskali jsme je. Obdivovali jsme stromy a zkoušeli frotovat jeho kůru.

Blíží se nám konec prázdnin a s ním i začátek nového školního roku, kdy poprvé přijdete se svým dítětem do mateřské školy. Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny dětí našímateřské školy adaptačním obdobím. Má- li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto doba zvykání je různě dlouhá, obvykle trvá 6- 10 týdnů. V této době si malý človíček musí vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat celou dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

V koncepci naší školky má adaptace dítěte na prostředí mateřské školy nezastupitelnou roli. Snažíme se, aby dítě bylo přijaté a cítilo, že má zde své místo, že sem patří. Proto Vás prosíme o pomoc v tomto náročném období.

 Jak bude probíhat adaptace dítěte?

1) na zahradní slavnosti (4. 9.) si individuálně domluvíme nástup do školy

dle Vašich potřeb a možností

2) dítě přichází do školky na kratší dobu, cca půl hodiny až hodinu (může

to být společně s maminkou i jen na zahradu školy)

3) postupně se doba pobytu prodlužuje až do oběda

4) jakmile dítě získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace, tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba děti na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka a paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková  situace nastane, je dobrému pomoci vybrat hračku do postýlky a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude poprvé ve školce spinkat. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.

V těchto dnech je ve školce prázdninový provoz. Pro nás je to také období

příprav na následující školní rok. Pokud máte nějaké dotazy, rádi Vám je

zodpovíme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Naše mateřská škola bude v průběhu následujících dvou let čerpat finanční zdroje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a MŠMT.

Projekt "Lepší školka" je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, spolupráce s rodiči dětí a sdílení zkušeností s pedagogy z jiných mateřských škol.

Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí a dále podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Dalším cílem projektu je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

Ve středu 6. září Vás zveme na první třídní schůzku v tomto školním roce.

Třídní schůzka bude od 17 hodin.

Program schůzky:

a) změny v předškolním vzdělávání

b) provozní informace školy

c) aktivity ve školce

d) besedy pro rodiče

e) různé

Děkujeme za Vaši účast.